just Imagine a.s.


Našim cílem je podpora zejména podnikatelů, obcí a nestátních neziskových organizací, na jejich cestě k úspěchu.

Tuto činnost vykonáváme prostřednictvím vyhledávání, zpracovávání a následnou administrací projektů financovaných z prostředků EU, státního rozpočtu a dalších nástrojů, které společnostem umožní rychlejší a trvalejší růst a následné získání konkurenční výhody.

Proč s námi?


     Žádné zálohy a platby předem.

     Nárok na provizi nám vzniká, až když je projekt schválen.

Hned před zahájením prací projdeme společně, kolik by měl a mohl projekt získat bodů v rámci hodnocení.

Díky platbě pouze v případě schválení nebudeme plýtvat společným časem,  pokud by Váš projekt neměl šanci získat dotaci.

Můžete se na nás spolehnout.

Budeme Vám oporou ve světě dotací.

Jsme pojištěni po celou dobu spolupráce.

Jak probíhá spolupráce?


 • ZDARMA

  Krok 1

  ZDARMA

  Vyhledání vhodného dotačního programu

 • ZDARMA

  Krok 2

  ZDARMA

  Osobní schůzka s naším projektovým
  specialistou

 • ZDARMA

  Krok 3

  ZDARMA

  Příprava a zpracování žádosti o dotaci

 • ZDARMA

  Krok 4

  ZDARMA

  Předložení projektu ke schválení

 • NÁROK NA PROVIZI

  Krok 5

  NÁROK NA PROVIZI

  Rozhodnutí o poskytnutí dotace

 • NÁROK NA PROVIZI

  Krok 6

  NÁROK NA PROVIZI

  Administrace projektu během realizace, výběrových řízení, monitorovacích zpráv, žádostí o platbu

 • V RÁMCI JIŽ UHRAZENÉ PROVIZE

  Krok 7

  V RÁMCI JIŽ UHRAZENÉ PROVIZE

  Zajištění administrativní činnosti po
  dobu udržitelnosti dotace

Ceník služeb


Zpracování žádostí

Připravujete investiční projekt? Máte možnost zajistit financování z dotací EU, ale nevíte si rady při vyplňování žádostí a jejich příloh? Vše potřebné, vyplníme za Vás.

dle náročnosti a rozpočtu projektu, formou % ze získané dotace až po schválení dotace

Výběrová řízení

Dostali jste se do fáze zpracovávání výběrových řízení, ale zjistili jste, že je to časově náročnější než jste očekávali? I tyto dílčí úkony zpracujeme za Vás.

jednorázová platba ve výši 35.000,- až 50.000,- Kč dle náročnosti a rozpočtu projektu.

Pouze pokud Vám pomáháme jen s tímto úkonem.

Komplexní spolupráce

Spolupráce na celém průběhu administrace s cílem získání dotace. Vyhledáme vhodnou dotaci pro Váš konkrétní projekt a zároveň se postaráme o administraci v průběhu získávání dotace i během doby udržitelnosti projektu.

dle náročnosti a rozpočtu projektu, formou % ze získané dotace až po schválení dotace

Dotační management

Máte schválený projekt, ale nevíte jak dále? Převezmeme jej a obstaráme za Vás potřebnou administraci.

% ze získané dotace / měsíční paušál

Reference


 • S firmou Just Imagine jsme ve všech ohledech maximálně spokojeni a můžeme doporučit všem, kteří hledají pomoc při poradenství či vyřízení evropských dotacích a tím rozvíjet svou firmu.

  Just Imagine je profesionální, flexibilní, rychlá, vstřícná a vždy nás informuje o novinkách, které můžou naši firmu opět posunout vpřed.

  Juta Agency s.r.o.

 • Jsme naprosto spokojeni se spoluprací našich společností a ceníme si zejména maximální pružnosti společnosti just Imagine a.s. a erudice jejich zaměstnanců.

  SILNICE.CZ s.r.o.

 • Na spolupráci se společností just Imagine a.s. si ceníme korekntího přístupu

  NOVING ROŠTY s.r.o.

 • Získali jsme stážisty, nové zaměstnance a zvýšili jsme kvalifikaci stávajícím zaměstnancům. 

  To vše za pomoci dotací.

  ČECHYMEN a.s.

 • Zateplili jsme nemovitost, nakoupili regálový systém a již nyní plánujeme zateplování našich dalších objektů.

  ExaSoft Holding a.s.

Kontaktujte nás


Ostrava

 • 28. října 875/275
  Ostrava, Mariánské Hory
  709 00, Ostrava
 • +420 778 527 028

Brno

 • Pastviny 357/12
  okres Brno-město
  624 00 Brno – Komín

 • +420 778 527 028

just Imagine a.s.

Náš tým


Lukáš Votrubec

Lukáš Votrubec

Dotacím se věnuji již šestým rokem a neustále narážím na nové výzvy, více dotačních možností a nová úskalí, před kterými se spolu s klienty ocitáme a musíme společnými silami dovést ke zdárnému výsledku. Přes veškerá úskalí, která s sebou dotace mohou přinést, jsem nadšený skutečností, že v České republice existují obrovské možnosti rozvoje podnikání. Nesmírně si vážím všech členů našeho týmu a mohu s klidným svědomím říci, že jsme našim klientům pevnou oporou a skutečným partnerem při vyhledávání, hlídání, administraci a řízení dotačních titulů.

člen představenstva

Silvie Bidlová

Silvie Bidlová

Ve společnosti pracuji jako vedoucí projektového oddělení. Mým cílem je vést své kolegy k naplňování vize společnosti, kterou je být našim klientům oporou při řešení jakýchkoli problémů, které v souvislosti s dotacemi nastávají. Přidanou hodnotou moji práce je možnost otevírat druhým dveře k novým možnostem a to jak klientům, tak kolegům.

Vážím si toho, že můžu být součástí týmu, který je složen z lidí stavějících na lidských hodnotách jako je čest, upřímnost a úcta k druhým.

Vedoucí projektového oddělení

tel: 778 527 030

e-mail: projekty@justimagine.cz 

Nikola Opatřilová

Nikola Opatřilová

Má působnost v oblasti dotací patřila mezi mou první velkou volbou a rozhodnutí, v jakém směru se chci ve svém životě rozvíjet a nadále se ubírat. Právě proto jsem velmi vděčná, že jsem poznala a mám kolem sebe tým lidi, kteří mi tuto možnost poskytli. Neustále se učím novým věcem, zdokonaluji se, poznávám nové lidi v řadách nejen našich klientů. Můj tým, zajišťuje plynulý chod naší společnosti a zejména podporu obchodnímu oddělení. 

Vedoucí oddělení podpory

tel: 778 527 028

e-mail: info@justimagine.cz

Martin Kučera

Martin Kučera

Dotacím se nyní věnuji již druhým rokem a musím říci, že je se stále co učit. Právě proto jsem rád, že mohu pracovat v týmu zkušenostně starších kolegů. Mám s kým konzultovat požadavky našich klientů. Společnost zároveň neustále inovuje. Poslední novinkou je náš informační produkt "Dotační oko". Tyto a další skutečnosti mne přesvědčují, že společnost just Imagine a.s. je tím pravým partnerem ve světě dotací.

Projektový specialista / obchodní zástupce

tel: 778 527 033

e-mail: obchod@justimagine.cz

Veronika Škutíková

Veronika Škutíková

Ve společnosti just Imagine a.s. působím druhým rokem. Přešla jsem z pozice koordinátorky vzdělávacích projektů na projektovou manažerku, kde se individuálně věnuji svěřeným klientům a jejich projektům.

Práce je velice činorodá od každého kousku něco, což mne vede k neustálému studování nových možností pro naše nové a stávající klienty. Následně pak tato činnost vede k mé vlastní seberealizaci v rámci společnosti.

Projektová manažerka

tel: 778 527 027

e-mail: projekty@justimagine.cz

Kateřina Dardová

Kateřina Dardová

Do firmy jsem nastoupila v roce 2016 jako absolventka magisterského studijního programu Aplikace matematiky v ekonomii. Již během studia jsem se zabývala problematikou financování projektů z fondů EU a tato problematika byla i tématem mé diplomové práce. Proto jsem ráda, že se v této oblasti mohu dále vzdělávat a získávat nové dovednosti a pracovní zkušenosti.

Projektová manažerka (junior)

tel: 778 527 021

e-mail: projekty@justimagine.cz

Andrea Dihlová

Andrea Dihlová

Ve společnosti jsem nováček a pracuji na pozici junior projektové manažerky . Náplní mé práce je realizace projektů financovaných z EU a následná péče o přidělené klienty. Práce není stereotypní a díky tomu se každým dnem učím novým věcem a rozšiřuji si tak všeobecný rozhled.  Týmová spolupráce v projektovém oddělení mne velmi naplňuje.

Projektová manažerka (junior)

tel: 778 527 031

e-mail: projekty@justimagine.cz

Kateřina Horáková

Kateřina Horáková

Již během mého studia mě problematika dotací velice lákala, proto jsem absolvovala různé praxe ve společnostech zaměřených na tuto oblast. Díky tomu jsem se utvrdila, že tuto práci chci dělat, jelikož si myslím, že dotace mají smysl, zejména když se dělají správně.

Jsem velmi ráda, že jsem dostala možnost pracovat v tomto mladém dynamickém kolektivu lidí na pozici projektová manažerka junior, od kterých se mohu mnoho věcí naučit a věřím, že brzy budu ve své práci stejně dobrá jako oni.  

Projektová manažerka (junior)

tel: 778 527 029

e-mail: projekty@justimagine.cz

Kateřina Jurišová

Kateřina Jurišová

Vždy mě zajímaly dotace, co nabízejí, jakou ekonomickou pomoc přinášejí firmám. Až koncem roku 2016 se mi naskytla příležitost pracovat v just Imagine a.s. Ano, zájem jsem o tuto práci měla, zároveň jsem se obávala mladého kolektivu a svých zažitých starých schémat pracovních návyků. Jsem ráda, že jsem se rozhodla správně. Mám skvělé kolegyně a kolegy a pod vedením našeho pana ředitele, jsme zkušený tým.  Dnes můj hlas můžete slyšet v telefonu, když si budete s námi domlouvat schůzku ohledně spolupráce. 

Asistentka obchodního oddělení

tel: 778 527 024

e-mail: obchod@justimagine.cz

Petra Průchová

Petra Průchová

Přijmout nabídku pracovní pozice v této firmě byla pro mě výzva. Může se zdát, že práce v administraci je jen o ťukání do klávesnice a archivace dokumentů, ale to je omyl. Mino jiné neustále hledáme nové informace, komunikujeme se společnostmi, klienty, a získaná data předáváme kolegům k dalšímu zpracování, vše pro vaši spokojenost.

Administrativní pracovnice

tel: 778 527 032

e-mail: info@justimagine.cz

Martin Delong

Martin Delong

Přestože jsem ve společnosti novým členem týmu, mi dotace nejsou cizí. Prvotní zkušenosti mám z předchozího zaměstnání, kde jsem měl na starosti dotační projekty "VaV" a ITC. Proto jsem neváhal přijmout tuto nabídku práce s cílem se dále rozvíjet v portfoliu Dotací.Tuto chuť, rozvíjet se, vidím u všech kolegů, které to očividně baví, což mě ještě více motivuje.

Je mi svěřena, krom jiného, prvotní komunikace s Vámi. Rád Vás seznámím s naší  společností a portfoliem dotací, které Vám _______ zpracujeme.   

Zaměstnanec oddělení podpory

tel: 778 527 026

e-mail: info@justimagine.cz

Zadejte svoje IČ a zjistěte z jakých dotačních programů, máte možnost čerpat dotace

Facebook