Průmyslová revoluce 4.0

Průmyslová revoluce 4.0

(1. prosince 2017)

 

První průmyslová revoluce 

Na počátku 19. století byla Evropa převážně zemědělská, za pouhých sto let se přeměnila v industriální společnost. Mohutný rozmach vědy a techniky způsobil kromě jiného i velký vzestup strojové velkovýroby zboží na úkor tradiční ruční řemeslnické výroby. Zboží se již nevyrábělo pro předem určeného zákazníka, ale bylo určeno pro světový trh. 

Podmínky pro přechod ke strojové velkovýrobě se nejdříve vytvořily v textilním odvětví – obor s dlouhou výrobní tradicí, který měl navíc zajištěný stabilní odbyt a nevyžadoval žádné velké vstupní investice. Poprvé v dějinách byla v celém jednom odvětví lidské činnosti nahrazena ruční práce stroji a domácká práce společnou prací ve velkých budovách – továrnách.  
Energii pro pohon textilních strojů dodával nově parní stroj, který umožnil výstavbu továren prakticky kdekoliv. S růstem počtu parních strojů rostla spotřeba uhlí, a tak byly otevírány stále nové doly.  

 

Druhá průmyslová revoluce 

Slovo revoluce je vhodné, poněvadž podněcuje zvědavost, vzbuzuje emoce a šokuje. 2. průmyslová revoluce je spojována s elektrifikací a se vznikem montážních linek.  
Toto období navazuje v podstatě bezprostředně na období 1. průmyslové revoluce, tzn. že se datuje na konec 19. století. 
Většinou se spojuje se dvěma daty. S rokem 1879, kdy Thomas A. Edison vynalezl žárovku, nebo s rokem 1870, kdy společnost Cincinnati instalovala ve svém závodě první montážní linku a začala s dělbou práce, později elektrifikovanou, která přinesla další prudký rozvoj masové výroby. 

 

Třetí průmyslová revoluce 

Nejčastěji bývá spojována s automatizací, elektronikou a rozmachem informačních technologií. Stejně jako byl přechod od uhlí a páry k elektřině poměrně spojitý a logický, tak přechod od mechanismů k automatům byl spíše výsledkem přirozené evoluce než revoluce.  
Za její počátek se nejčastěji uvádí výroba prvního programovatelného logického automatu.  

 

Čtvrtá průmyslová revoluce 

Prožíváme ji právě teď. Je charakterizována současným trendem digitalizace, s ní související automatizací výroby a změn na trhu práce. 
Základní vize je „chytrá továrna“, která bude využívat kyberneticko-fyzikální systémy. Ty převezmou opakující se a jednoduché činnosti, které do té doby vykonávali lidé. To bude provázet změna pracovního trhu, kdy by mohla být ohrožena zaměstnanost osob. Měla by ovšem vznikat nová pracovní místa. 

Tuto revoluci podporuje i Evropská Unie, která ve spolupráci s OP PIK v prosinci vyhlašuje výzvu na podporu zavedení robotizace v továrnách, která by společnostem měla zefektivnit výrobu a ušetřit cenné náklady. O této výzvě si můžete již brzy přečíst na našem blogu nebo nám napište přes kontaktní formulář níže a my Vám exklusivně sdělíme podrobnosti k této výzvě.

 

Denisa Vidová

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?
Napište nám!Facebook