Jak s dotací zvýšit svou kvalifikaci

Jak s dotací zvýšit svou kvalifikaci

(13. června 2017)

V dnešním příspěvku si přiblížíme podmínky programu “Podpora Odborného vzdělávání zaměstnanců”, zkráceně POVEZ. Z tohoto programu můžete získat podporu pro odborné vzdělávací aktivity ve výši 85% z ceny  školení bez DPH a 100 % na mzdové náklady zaměstnanců za dobu školení. Žádat mohou zaměstnavatelé, OSVČ  a nestátní neziskové organizace a to pro  provozovny mimo hlavní město Prahu.

Pokud se Vám nechce celý článek číst, a raději se díváte nebo jen posloucháte, pusťte si naše video na toto téma. 

 

 

VZOROVÝ PŘÍPAD

Dejme tomu, že jste strojírenská společnost a potřebujete zvýšit kvalifikaci čtyřem svým zaměstnancům a to konkrétně ve čtení výkresové dokumentace a následné práci se softwarem. Vzdělávací aktivita vás vyjde na 68 000 Kč bez DPH.  Dotace bude činit 85% z ceny školení bez DPH, tedy 57 800 Kč. Mzdy, které jste vyplatili vašim zaměstnancům za dobu školení, budou celkově ve výši 20 260 Kč. Na tyto mzdové refundace získáte dotaci ve výši 100%.  Dohromady tedy bude stát vaši společnost vzdělávací aktivita včetně mzdových nákladů 88 260 Kč a nazpět formou dotace získáte 78 060 Kč

To znamená, že jste zvýšili kvalifikaci čtyřem svým zaměstnancům za pouhých 10 200 Kč.

 

JAKÉ KURZY MŮŽETE ABSOLVOVAT?

Podporovány jsou kurzy dalšího profesního vzdělávání s důrazem na odborné vzdělávání, primárně u akreditovaných vzdělávacích institucí. Zde naleznete jejich seznam.

Do žádosti je možné zařadit také odbornou jazykovou výuku související s pracovní činností, kterou zaměstnanec v rámci firmy vykonává nebo bude vykonávat. Jazykové vzdělávání může být podpořeno v maximální délce šesti  měsíců na osobu za celý projekt v rámci jednoho cizího jazyka. Pozor! V projektu není podporována odborná jazyková výuka českého jazyka.

Podpořit lze i další profesní vzdělávání zaměstnanců v neakreditovaných vzdělávacích programech a programech, které se nerealizují podle zvláštních právních předpisů, jestliže to vyžadují potřeby zaměstnavatele. Tyto potřeby uvede zaměstnavatel v žádosti a ÚP ČR posoudí jejich odůvodněnost, včetně přihlédnutí k významu vzdělávání pro zaměstnance či potenciálního zaměstnance a zaměstnavatele/OSVČ, případně k provozním a organizačním možnostem zaměstnavatele. Do této skupiny náleží rovněž příprava zaměstnanců či potenciálních zaměstnanců na konkrétní pracovní pozici.

Jako příklad si představte kurz správce webových stránek a sociálních sítí. Tedy ku příkladu kurzy s problematikou SEO, facebooku, PPC atd.

V rámci projektu POVEZ II budou podpořeny kurzy v minimálním rozsahu 40 hodin na jednoho účastníka.  Přičemž jednou hodinou je myšleno 60 minut, nikoliv vyučovacích 45 minut.

Požadavek na minimální rozsah 40 hodin se nevztahuje na kurzy zaměřené na získání a obnovu řidičského oprávnění skupiny C, D, E, T, včetně profesního průkazu, obsluhu vysokozdvižných vozíků, kurzy programovaní a obsluhy CNC strojů nebo získání a obnovu svářečského, strojnického, vazačského a jeřábnického oprávnění.

Vzdělávání tzv. měkkých dovedností není projektem podporováno. Obdobně nelze podpořit další vzdělávací aktivity obecné povahy (např. vzdělávací aktivity obecné IT gramotnosti, řidičský průkaz sk. B). Při posuzování měkkých dovedností a vzdělávacích aktivit obecné povahy se vychází z Národní soustavy povolání a její databáze kompetencí.

 

KDO VŠECHNO MŮŽE ŽÁDAT?

  • zaměstnavatelé - podnikatelské subjekty (s.r.o / a.s. / v.o.s./ a další)
  • OSVČ se zaměstnanci
  • OSVČ, která nemá vlastní zaměstnance a školení zajišťuje pro sebe
  • státní podniky
  • právnické osoby vykonávající podnikatelskou činnost zřízené zvláštním zákonem
  • nestátní neziskové organizace


KOLIK ZÍSKÁM A KDY?

85%  z ceny vzdělávací aktivity a 100% refundace mzdových nákladů do limitu 33 000 Kč na měsíc a na zaměstnance. Částka je včetně odvodů za zaměstnavatele.

Příspěvek bude poskytován měsíčně zpětně na základě předloženého vyúčtování a evidence docházky/výuky.

Žádost by dle nastavených a zveřejněných podmínek měla být schválena nejpozději do 1 měsíce od odevzdání. Uvidíme však, jaká bude realita.

 

CO BUDU MUSET DODRŽOVAT?

Pokud Vám bude žádost schválena a to třeba i částečně a podepíšete dohodu s úřadem práce, pak jedna z prvních věcí, na které musíte myslet je dodržení pravidel publicity. Pro vaši představu se jedná například o označení dodavatelských faktur číslem projektu atd., označení učebny nápisem s logy EU a další.

Dále budete muset postupovat dle platné legislativy při výběrových řízeních.

Limity pro zadávání zakázek mimo režim zákona jsou následující:

V  případě veřejné podpory v režimu de minimis – limit pro zadávání zakázek mimo režim zákona (u kterých není povinnost provádět zadávací/výběrové řízení) je 400 000 Kč bez DPH (jedná se o dotovaného zadavatele). 
V  případě, že se nejedná o veřejného či sektorového zadavatele a zároveň podpora poskytována na tuto zakázku není vyšší než 50 % - pak je limit pro zadávání zakázek mimo režim zákona 500 000 Kč bez DPH – jedná se o veřejnou podporu v režimu blokové výjimky (u velkého podniku bez OZP je intenzita veřejné podpory max. 50% - nejedná se o dotovaného zadavatele).

Bližší informace jsou uvedeny v Obecné části Pravidel pro žadatele a příjemce OPZ v kapitole 20.5.1. KDE HLEDAT INFORMACE

Na stránkách úřadu práce k tomu určených. 

Zde  přidáváme odkaz pro sledování průběhu čerpání. Budete tak vědět kolik ještě zbývá peněz k rozdělení. Nebo se obraťte na nás a společně už to zvládneme. Pro letošní rok již byla alokace vyčerpána, žádat bude možné opět v roce příštím. 

 

POTŘEBUJETE SE JEŠTĚ NA NĚCO DOPTAT?

Tak nám klidně zavolejte, nebo napište. Pokud nechcete, aby vám utekly informace od nás, přidejte si nás na facebooku   nebo se přihlaste k odběru našeho youtube kanálu. 

Ať se Vám daří a zaměstnanci ocení, že Vám záleží na jejich kvalifikaci.

 

Lukáš z just Imagine

 

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?
Napište nám!Facebook