Podzimní kolo dotací pro zemědělce

Podzimní kolo dotací pro zemědělce

(24. srpna 2017) Další kolo příjmu žádosti v programu podpory rozvoje venkova již klepe na dveře. Program je určen zemědělským podnikatelům a my se v dnešním blogu podíváme blíže na podmínky, stejně jako na změny a novinky, které nám přináší.

 

V 5. kole je pro žadatele připraveno více než 2,6 miliardy korun a to celkem v 11 operacích. Více než 60 % celkové alokované částky je tradičně připraveno v operacích 4.1.1 Investice do zemědělských podniků a 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů. Zde se také očekává největší zájem z řad žadatelů. Další operace jsou zaměřeny na lesní hospodářství a projekty spolupráce. Příjem žádostí bude probíhat od 10. do 30. října prostřednictvím portálu farmáře.

 

Zemědělští podnikatelé si mohou v první ze dvou jmenovaných operací požádat o dotaci na stavby a technologie v živočišné i rostlinné výrobě, peletárny nebo zemědělské stroje. Novinkou je možnost zařadit to projektu nádrže na zadržení srážkových vod ze střech a to jak nové stavby, tak rekonstrukce. Toto opatření reflektuje nadměrné sucho nejen v letošním roce.

 

V operaci 4.2.1 mohou být kromě zemědělských podnikatelů a výrobců potravin nebo surovin určených pro lidskou spotřebu nově podpořeni také výrobci pekařských, cukrářských a jiných moučných výrobků. Mezi způsobilé výdaje patří  například pořízení strojů pro zpracování, finální úpravu, balení a značení výrobků; výstavba, modernizace a rekonstrukce budov nebo investice související se skladováním zpracovávané suroviny. Investičních výdajů, které lze podpořit z dotace je samozřejmě mnohem více. Pokud patříte mezi ty, kteří uvažují o podání dotační žádosti, můžete se na nás obrátit. Rádi s Vámi Váš záměr bezplatně zkonzultujeme.

 

K dalším změnám 5. kola programu Podpory rozvoje venkova patří zkrácení lhůty pro zvěřejnění seznamu doporučených žádostí k podpoře na 14 dnů od ukončení příjmu žádostí. V praxi to znamená, že žadatel bude vědět již v polovině listopadu, zda dotaci získá.

 

Prodloužena je i lhůta pro doložení dokladů po podání žádosti o dotaci ze 70 dnů na 93, tedy do konce ledna 2018.

U některých programů došlo k vypuštění vybraných preferenčních kritérií, tak aby byla zjednodušena celková administrace.

 

Obecně lze konstatovat, že byla přijata opatření vstřícná pro žadatele, který zvyšují šanci na dotační podporu. Zvažujete-li žádost podat, je nejvyšší čas se projektem začít zabývat. Pokud nemáte dostatek času, můžete se obrátit na nás.

 

Za tým just Imagine, Martin

 

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?
Napište nám!Facebook