Program Marketing: prezentujte se v zahraničí!

Program Marketing: prezentujte se v zahraničí!

(6. června 2017)

V dnešním blogu se podíváme na program marketing, ve kterém bude oproti původním plánům vyhlášena ještě jedna výzva a to ještě v tomto roce. Kdo ví, možná hned po letních prázdninách. Tento program podporuje vstup malých a středních podniků na zahraniční trhy. Získat můžete polovinu vynaložených nákladů!

 

Pokud se Vám ale nechce informace číst, pak si je můžete pustit formou videa

 

Na co všechno EU přispěje?

V rámci celého projektu budete moci absolvovat maximálně 15 veletrhů a výstav mimo území ČR.  Podporu získáte na :

  • grafický návrh stánku, jeho výkresovou dokumentaci, pronájem výstavní plochy, připojení k inženýrským sítím,
  • pronájem stánku s nezbytným  zařízení k jeho chodu (nábytek, promítací plátno, počítač, kuchyňské vybavení),
  • montáž, instalaci a demontáž vystavených exponátů,
  • doprava vystavovaných exponátů stánku včetně vybavení, včetně balného a manipulace (musí být zajištěno externím dodavatelem!),
  • povinné poplatky a poplatky za služby spojené s účastí na příslušné výstavě nebo veletrhu.
  • propagační materiály pro účely veletrhů a výstav (letáky, prospekty, brožurky, katalogy,  CD,  DVD,  flash disk, inzeráty v zahraničním tisku)

 

Vzorový příklad

Dejme tomu, že jste OSVČ a podnikáte v podporovaném odvětví. Vyrábíte výrobky na zakázku, čímž je jejich přidaná hodnota a rovněž i cena vyšší a odbytiště v blízkém okolí je pro vás nedostačující.  Není pro vás problém exportovat výrobky do okolních států, zejména do Rakouska a Německa. Na následující dva roky si tak v programu marketing naplánujete deset výstav, což vám poskytne dostatečný prostor pro vytvoření kontaktů a prezentaci vašich produktů.

Celkové náklady na těchto 10 výstav budou ve výši 2 300 000 Kč. Dotace bude činit 50%, tedy 1 150 000 Kč.

Náklady jste vynaložíte v souladu s podmínkami programu zejména na:

Grafický návrh stánku, jeho výkresovou dokumentaci, pronájem kuchyňského vybavení,  služby spojené s provozem stánku (spotřeba energií, vody, úklid, parkovné), pronájem velkoplošné  televize, počítačů, tabletů a tiskárny, tvorbu propagačního videa a na návrh a výrobu tištěných promo materiálů.

Jen si představte jak takováto dotace pomůže vašemu podnikání!

 

Kdo může žádat?

Žadateli mohou být pouze malé a střední podniky, tedy nesmíte přesáhnout přepočtený počet zaměstnanců nad 249. Dále musíte podnikat v podporovaném odvětví.

Pokud jste zemědělským prvovýrobcem, pak je pro vás určen jiný program Ministesrtsva zemědělství.

Dále je zapotřebí mít podporovanou právní formu podnikání, všechny naleznete na straně 3 výzvy

 

Kolik peněz získáte a kdy?

Získáte zpětně 50% způsobilých výdajů, které jsme si uvedli již výše. Veškeré finance ze strany ministerstva dostanete uhrazeny zpětně, tedy ex-post, po ukončení jednotlivých etap projektu.  Etapa může trvat nejméně tři měsíce a její délku si víceméně nastavujete sami s ohledem na termíny výstav a veletrhů a vašeho cash flow.

Po ukončení etapy odevzdáte veškeré podklady k úhradě, kterými jsou faktury, doklady o účasti na veletrhu, předávací protokoly. Dále odevzdáte zprávu o realizaci a zároveň můžete požádat o proplacení již vynaložených financí, kdy po schválení příslušných dokumentů by u vás měly být peníze do dvou měsíců.

 

Co budete muset dodržovat?

Teď asi to nejdůležitější. Co dělat, když dotaci získáte:

  • splnit závazných indikátor nebo v současném období indikátor povinný k naplnění. Tím je počet účastí na výstavách a veletrzích v zahraničí,
  • dodržovat pravidla pro žadatele a příjemce, která ukládá daný operační program a platná legislativa. Zejména pak postupovat správně při výběrových řízeních, u těch položek, jichž se to bude týkat,
  • budete muset reportovat činnost na projektu. To znamená odevzdávat zprávy o realizaci, žádosti o platbu, zprávy v době udržitelnosti,
  • veškeré pořízené vybavení musíte mít ve vlastnictví nejméně 5 let od poslední platby ze strany ministerstva, tedy v době udržitelnosti.

 

Kde hledat informace? Kdo mi pomůže?

Zde se nabízí dvě možnosti:

1) Můžete se obrátit na agenturu API -  zprostředkující subjekt operačního programu a Ministerstva průmyslu a obchodu.

2) Můžete se obrátit na nás jakožto na poradenskou agenturu. Kontakty naleznete v menu našeho webu. Napsat nám můžete i na facebooku

 

Tak hodně zdaru při expanzi na zahraniční trhy! 

 

Lukáš a Martin z just Imagine

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?
Napište nám!Facebook