Šetřete vodu a peníze s Dešťovkou

Šetřete vodu a peníze s Dešťovkou

(24. května 2017)

Pořád ještě platíte účty za studenou vodu na zalevání zahrádky? Už delší dobu uvažujete nad tím, jak využít dešťovou či odpadní vodu ve své domácnosti? Možná právě tato informace vás přiměje k akci.  Ministerstvo životního prostředí zahajuje již za pár dní příjem žádostí v programu Dešťovka. Dotace činí polovinu z vynaložených nákladů.

 

Všechny informace najdete přehledně také v seriálu Bíže dotacím

 

 

Jen tak dál!

Na začátek se sluší udělit pochvalu ministru Brabcovi a celému týmu, který tento program připravoval. Webové stránky programu se dají bez nadsázky označit za nejpřehlednější web o státních dotacích v historii ČR. Škoda, že není propojen i se sociální sítí, třeba se i tohoto dočkáme. Nicméně pokrok je značný a je třeba mu zatleskat. Uchazeč tak najde přehledně všechny potřebné informace a dá se předpokládat, že i webový formulář žádosti bude zvládnutelný pro každého laika. Pokud by takto byly preznetovány a administrovány všechny dotační tituly, nemusela by naše agentura vůbec existovat :-)  Příjem žádostí bude spuštěn v pondělí 29. května v 10 hodin.

 

Kolik peněz dostanu?

Vždy to bude maximálně polovina z toho co utratíte. Pokud například koupíte nádrž a provedete k tomu potřebné stavební úpravy celkově za 60.000 Kč. Z dotace zpětně dostanete maximálně 30.000 Kč. Dotaci lze uplatnit jen na tzv způsobilé výdaje  Těmi jsou nákup zařízení, jeho instalaci a s ní spojené zemní práce a úprava rozvodů.

 

Jaké aktivity jsou podporované a pro koho?

1) Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady.

Pokud žijete v obci, která splňuje podmínky pro zařazení do seznamu obcí zasažených suchem, pak můžete získat až 20.000 Kč na opatření zachytávající srážkovou vodu pro zalévaní zahrady. K tomu ještě 3.500 Kč na každý metr krychlový nádrže. Žádat mohou pouze majitelé stávajících domů.

2) Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady.

Oproti první podporované aktivitě zde odpadá podmínka „suché obce“, vodu lze navíc krom  zahrady použít i na splachování. Příspěvek je zde určen nejen pro stávající domy, ale  i pro novostavby. Dotace je v maximální výši 30.000 Kč + 3.500 Kč/ m3 nádrže, přičemž minimální velikost nádrže musí být na 2 krychlové metry.

3) Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Zde může být dotace poskytnuta až ve výši 60.000 Kč + 3.500/m3 nádrže. Navíc je zde příspěvek ve výši 10.000 Kč na projektovou dokumentaci.Je zde pracováno s termínem šedá voda, což je splašková odpadní voda, která neobsahuje moč nebo fekálie. Pro představu se jedná například o vodu ze sprch van, umyvadel, dřezů a podobně. Po úpravě se z ní stává takzvaná bílá voda vhodná ke splachování toalet či zalévání zahrádky.


Jak již bylo zmíněno, vše je velmi přehledně, včetně ilustračních kreseb uvedeno přímo na webu programu Dešťovka

Pro přehlednost uvádíme tabulku přejatou z tiskové zprávy Ministerstva životního prostředí:

Málokdo však dokáže přesně odhadnout, jaké množství dešťové vody je schopen na svém pozemku zachytit. Proto je na webových stránkách programu další výborný nástroj - kalkulačka. V ní zadáte hodnoty jako například velikost zatravněného pozemku v metrech čtverečných, rozměry střechy rodinného domu a podobně, díky kterým každý lajk zjistí, jaký objem vody může shromažďovat. Tím pádem tedy i to, jakou dotační částku může získat. Doporučujeme si tento rychlý propočet udělat, abyste věděli, zda to má pro velikost Vaší zahrady smysl.

 

A co návratnost?

V tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí uvádí ministr Brabec, že finanční návratnost takovýchto opatření může nastat již za deset let. Roční úspora se může pohybovat ve výši až 7 - 10.000 Kč, což rozhodně není málo. Snad důležitější je ale fakt, že dané opatření pomůže zajistit celoroční dostupnost vody, navíc je to krok logickým směrem, kdy člověk využije efektivněji to, co mu příroda nabízí.

 

Pravidlo tří týdnů

Obecným problémem dotací a to nejen v naší republice je jejich obrovská administrativní náročnost a nedodržování stanovených termínů. I na základě pozitivní zkušenosti s programem Nová zelená úsporám lze s nadějí věřit deklarovanému dodržování pravidla tří týdnů, které garantuje žadateli, že do tří týdnů od podání žádosti dostane zpětnou vazbu, zda je vše v pořádku, či je nutno něco doplnit.  Po realizaci projektu má ministerstvo tři týdny na to, aby zkontrolovalo, zda vše proběhlo v pořádku. Pokud ano, tak do dalších třech týdnů dostává žadatel peníze na účet.

 

Tak hurá do toho!

Vypadá to, že program Dešťovka je nejen přehledně nachystán, ale je taky smysluplný, reaguje na konkrétní potřeby a dá se tušit, že po stomilionové alokaci se jen zapráší. Tak pokud do toho jdete, držíme palce a hodně štěstí.

 

Martin z just Imagine, a.s

 

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?
Napište nám!Facebook