Skleníkové plyny

Skleníkové plyny

(15. prosince 2017)

 

Skleníkové plyny jsou plyny, vyskytující se v atmosféře Země, které nejvíce přispívají k tzv. skleníkovému efektu. Skleníkový efekt je proces, při kterém atmosféra způsobuje ohřívání planety tím, že snadno propouští sluneční záření, ale tepelné záření o větších vlnových délkách zpětně vyzařované z povrchu planety účinně absorbuje a brání tak jeho okamžitému úniku do prostoru.

 

Nejvýznamnější skleníkové plyny přirozeného původu jsou vodní pára, oxid uhličitý, metan a oxid dusitý.

 

Zemědělství je největším producentem významného skleníkového plynu, oxidu dusného, N2O. Toho bylo v roce 2006 vyprodukováno v ČR 7394,04 Gg CO2, což je v přepočtu cca 5% celkového objemu všech skleníkových plynů. Tyto údaje ukazují na to, že vedle průmyslu, energetiky nebo dopravy je významným dodavatelem skleníkových plynů do atmosféry právě zemědělství.

 

Vyprodukování jednoho kilogramu hovězího masa uvolňuje tolik oxidu uhličitého jako stokilometrová jízda v BMW 118.

 

Lidská činnost se na koloběhu uhlíku též podepsala, a to významně od 19. století. Zejména tím, že hluboko uložený a od atmosféry izolovaný uhlík začala těžit ve formě ropy a uhlí, pálit a tím uhlík uvolňovat do atmosféry, k čemuž by přirozenou cestou nedošlo.

 

Do budoucna se očekává další růst CO2, ovšem odhady se liší. Častá varování vědců před tím, že po překročení jistého bodu zlomu začne koncentrace CO2 růst ještě rychleji než dosud, se zatím nenaplňují. Pokud bude zachováno současné tempo přírůstku CO2 po celé 21. století, bude na jeho konci v atmosféře asi 480 částic na jeden milion (ppm). Přitom Mezivládní panel pro změny klimatu odhaduje 715 ppm, takže počítá s rychlejším růstem v příštích desetiletích.
 

Nebuďte lhostejní. Vyměňte svůj starý stroj za nový. Pomocí dotace můžete uhradit až 50 % všech nákladů.

 

Denisa Vidová

 

Zdroje:

Máte zájem o bezplatnou konzultaci?
Napište nám!Facebook